This web service does not fully support Internet Explorer versions below IE9. If you are using an earlier version, some features may be displayed incorrectly.

Baza danych z badania Obraz dziejów Pruszkowa w XX w. - społeczne konstruowanie przeszłości miasta

Wywiady ze starszymi mieszkańcami Pruszkowa (przeważnie w wieku powyżej 70 lat) na temat przeszłości ich miasta. Badania do pracy doktorskiej wykonane w okresie 2013-2016.

Publisher: RepOD

Publication year: 2017

Type of resource: Collection

Area of study: Humanities

Files in this dataset

Authors

Author Affiliation
Gołąb, Agata Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Cite this dataset as:

Gołąb, A. (2017) Baza danych z badania Obraz dziejów Pruszkowa w XX w. - społeczne konstruowanie przeszłości miasta. RepOD. http://dx.doi.org/10.18150/repod.5566672

Publicly available in RepOD since: 2017-11-20 08:59 (CET)

Download the dataset citation