This web service does not fully support Internet Explorer versions below IE9. If you are using an earlier version, some features may be displayed incorrectly.

Dostepnosc do uslug publicznych

Baza zawiera dane dotyczące poziomu dostępności przestrzennej do usług publicznych w gminach w Polsce. Uwzględnione kategorie usług publicznych obejmują: • administrację publiczną (urzędy administracji publicznej, administrację skarbową, ubezpieczenia społeczne); • opiekę nad dziećmi (żłobki, kluby dziecięce); • edukację (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne); • służbę zdrowia (apteki, przychodnie POZ, specjalistyczną opiekę medyczną, ratownictwo medyczne); • placówki kultury (kina, teatry). Zawarte wyniki pokazują poziom dostępności w latach 2014-2015 (w zależności od aktualności wykorzystanych danych). Analizy zostały wykonane na potrzeby projektu GIService: Zastosowanie GIS w badaniach dostępności przestrzennej usług - koncepcje, metody, implikacje finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/D/HS4/02679.

Publisher: RepOD

Publication year: 2017

Related publication: https://www.igipz.pan.pl/project_pl/events/3_2551.html

Type of resource: Dataset

Area of study: Social sciences

Funder: National Science Centre Poland

Funding program: SONATA

Grant number: DEC-2013/09/D/HS4/02679

License for files: CC-BY-4.0

Files in this dataset

Keywords

Authors

Author Affiliation
Stępniak, Marcin Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences
Wiśniewski, Rafał Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences
Goliszek, Sławomir Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences

Cite this dataset as:

Stępniak, M.; Wiśniewski, R.; Goliszek, S. (2017) Dostepnosc do uslug publicznych. RepOD. http://dx.doi.org/10.18150/repod.3374192

Publicly available in RepOD since: 2017-11-21 22:00 (CET)

Download the dataset citation