This web service does not fully support Internet Explorer versions below IE9. If you are using an earlier version, some features may be displayed incorrectly.

Baza danych z badania Adaptacyjność mazowieckich samorządów lokalnych

Wyniki badania ankietowego „Adaptacyjność gmin i powiatów 2014” przeprowadzonego latem 2014 r. i skierowanego do mazowieckich samorządów gminnych i powiatowych (w przypadku gmin uzyskano 190 ankiet co stanowi 60,5% badanej populacji, natomiast w przypadku powiatów uzyskano 27 ankiet – 73% badanej populacji).

Publisher: RepOD

Publication year: 2014

Related publication: http://www.mgg-conferences.pl/media/pdf/reports/TrendyPlus-Mazowieckie-samorzady-wobec-wyzwan.pdf

Type of resource: Dataset

Area of study: Social sciences

Funder: Europejski Fundusz Społeczny

Funding program: PO KL 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

License for files: CC-BY-4.0

Files in this dataset

Keywords

Authors

Author Affiliation
Celińska-Janowicz, Dorota Uniwersytet Warszawski
Płoszaj, Adam Uniwersytet Warszawski

Cite this dataset as:

Celińska-Janowicz, D.; Płoszaj, A. (2014) Baza danych z badania Adaptacyjność mazowieckich samorządów lokalnych. RepOD. http://dx.doi.org/10.18150/4215034

Publicly available in RepOD since: 2015-12-08 22:08 (CET)

Download the dataset citation