This web service does not fully support Internet Explorer versions below IE9. If you are using an earlier version, some features may be displayed incorrectly.

Edukacja logistyczna w Polsce w latach 2012-2017

Prezentowane dane analityczne są wynikiem prac badawczych realizowanych w ramach monitoringu logistyki przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM). Badania dotyczące edukacji logistycznej w Polsce zostały przedstawione w następujących przekrojach: szkoły wyższe kształcące logistyków na kierunku logistyka w latach, szkoły wyższe kształcące logistyków na różnych kierunkach studiów, uczelnie prowadzące studia podyplomowe logistyki, szkoły, w których kształcono techników w zawodach logistycznych. Analiza obejmuje lata 2012 – 2017.

Publisher: RepOD

Publication year: 2018

Type of resource: Collection

Area of study: Humanities

License for files: CC-BY-4.0

Files in this dataset

Keywords

Authors

Author Affiliation
Fechner, Ireneusz Instytut Logistyki i Magazynowania

Cite this dataset as:

Fechner, I. (2018) Edukacja logistyczna w Polsce w latach 2012-2017. RepOD. http://dx.doi.org/10.18150/repod.1860077

Publicly available in RepOD since: 2018-11-10 09:03 (CET)

Download the dataset citation