This web service does not fully support Internet Explorer versions below IE9. If you are using an earlier version, some features may be displayed incorrectly.

Uszczelnienia łożyskowe z zastosowaniem innowacyjnych mieszanek gumowych modyfikowanych grafenem, charakteryzujące się podwyższonymi własnościami funkcjonalnymi

Dane doświadczalne uzyskane podczas realizacji projektu mającego na celu wytworzenie uszczelnień łożyskowych z kompozytu gumowo-grafenowego.

Publisher: RepOD

Publication year: 2018

Type of resource: Collection

Area of study: Technology and engineering

Funder: National Centre for Research and Development Poland

Funding program: POIR

Grant number: POIR.01.01.01-00-0292/15

License for files: CC0-1.0

Files in this dataset

Keywords

Authors

Author Affiliation
Chmiel, Grzegorz GUMET
Bednarczyk, Tomasz GUMET
Latos Sarna, Emilia GUMET

Cite this dataset as:

Chmiel, G.; Bednarczyk, T.; Latos Sarna, E. (2018) Uszczelnienia łożyskowe z zastosowaniem innowacyjnych mieszanek gumowych modyfikowanych grafenem, charakteryzujące się podwyższonymi własnościami funkcjonalnymi. RepOD. http://dx.doi.org/10.18150/repod.3916850

Publicly available in RepOD since: 2019-12-09 07:35 (CET)

Download the dataset citation