This web service does not fully support Internet Explorer versions below IE9. If you are using an earlier version, some features may be displayed incorrectly.

Powierzchnie magazynowe w Polsce w latach 2013-2017

Prezentowane dane analityczne są wynikiem prac badawczych realizowanych w ramach monitoringu logistyki przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM). Badania nieruchomości logistycznych zostały przedstawione w następujących przekrojach: właściciele, najemcy, branże, nowoczesna powierzchnia magazynowa, pustostany. Dane odzwierciedlają zmiany na rynku powierzchni magazynowych w latach 2013 - 2017.

Publisher: RepOD

Publication year: 2018

Related publication: Fechner I., Szyszka G. Logistyka w Polsce. Raport 2017. ILiM, Poznań 2017,

Type of resource: Collection

Area of study: Humanities

Funder: działalność statutowa

License for files: CC-BY-4.0

Files in this dataset

Keywords

Authors

Author Affiliation
Fechner, Ireneusz Instytut Logistyki i Magazynowania

Cite this dataset as:

Fechner, I. (2018) Powierzchnie magazynowe w Polsce w latach 2013-2017. RepOD. http://dx.doi.org/10.18150/repod.8341821

Publicly available in RepOD since: 2018-10-29 16:18 (CET)

Download the dataset citation