Przeglądarki internetowe Internet Explorer w wersjach poniżej IE9 nie są obsługiwane w tym serwisie. Niektóre elementy mogą się w nich wyświetlać niepoprawnie.

Atlas dostępności do usług publicznych

Atlas dostępności do usług publicznych zawiera kartograficzną ilustrację wyników projektu GIService - Zastosowanie GIS w badaniach dostępności przestrzennej usług - koncepcje, metody, implikacje, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/D/HS4/02679. W analizach uwzględniono pięć kategorii usług publicznych: administrację publiczną, opiekę nad dziećmi, edukację, służbę zdrowia oraz placówki kultury. Każdemu zagadnieniu poświęcono osobny arkusz, a mapy dostępności do usług medycznych zamieszczono na dwóch arkuszach. Ostatni arkusz zawiera mapy pokazujące przestrzenne zróżnicowanie wartości złożonego wskaźnika dostępności do usług. Opis dodany do arkuszy map zawiera podstawowe informacje, które mają na celu umożliwienie poprawnej interpretacji prezentowanych map, uwzględniając informacje o wykorzystanych danych źródłowych i metodach pomiaru. Zbiór danych zawiera plik PDF z wprowadzeniem wraz z kompletem arkuszy map oraz pliki PNG poszczególnych arkuszy w dużej rozdzielczości (600dpi).

Wydawca: RepOD

Rok wydania: 2017

Powiązana publikacja: http://dx.doi.org/10.18150/repod.3374192

Typ zasobu: Collection

Obszar badań: Social sciences

Instytucja finansująca badania: National Science Centre Poland

Program finansowania badań: SONATA

Numer grantu: DEC-2013/09/D/HS4/02679

Licencja dla plików: CC-BY-4.0

Pliki w tym zbiorze

Słowa kluczowe

Autorzy

Autor Afiliacja
Stępniak, Marcin Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences
Goliszek, Sławomir Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences
Wiśniewski, Rafał Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences

Poprawny format cytowania tego zbioru danych:

Stępniak, M.; Goliszek, S.; Wiśniewski, R. (2017) Atlas dostępności do usług publicznych. RepOD. http://dx.doi.org/10.18150/repod.1702801

Publicznie dostępny w RepOD od: 2018-01-16 16:31 (CET)

Pobierz metadane zbioru w wybranym formacie